Privatizarea apartamentelor

Stimați domni

La 29.05.2015 a fost publicată Legea cu privire la locuințe ce întră în vigoare la 29.11.2015. Prin urmare toate locuințele ne privatizate posibile pentru privatizarea în conformitate cu Legea, în termen de UN AN de la intrare în vigoare a prezentei Legi adică pînă la 29.11.2016, TREC în PROPRIETATEA unităților administrativ teritoriale (adică în proprietatea statului). Ca rezultat locatarii riscă să fie evacuați din locuințele ce nu au fost privatizate.

Pentru a evita astfel de situații, Vă sugerăm să apelați la Biroul Avocatului Denis Dobrioglo, specilizat în domeniul privatizării fondului de locuințe locative in Moldova.

Serviciile acordate sunt:

        Acumularea actelor necesare pentru privatizarea locuinței

        Întocmirea dosarului necesar,

        Ridicarea certificatului de neparticiparea anterioară la privatizarea locuinței,

        Depunedea dosarelor spre examinarea la comisia de privatizare.

        Ridicarea Contractului de privatizare cu înregistrarea la OCT a dreptului de proprietate.

Documentele necesare pentru privatizarea locuinţelor

1. Certificat despre participarea sau neparticiparea la privatizare

2. Declaraţie de la toţi membrii adulţi, acordul sau refuzul de a participa la privatizare.

3. Extras din tabelul nominal eliberat de cătreÎMGFL sau APLP.

4. Extras din contul personal eliberat de cătreÎMGFL sau APLP.

5. Planul sau certificatul-caracteristică a locuinței

6. Bonul de plata.

7.Copia documentului de invaliditate pentru invalizii singuri de gr.I şi gr.II (după caz).

8.Copia documentului ce confirmă dreptul la suplimentul spatiului locativ(decoraţi cu “Ordinul Republicii”, “Ştefan cel Mare” doctori habilitaţi etc).  (după caz).

9. Certificat de la Comisariatul Militar pentru participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan.

10.Buletinele de identitate, adeverinţele de naştere ale copiilor minori, originalele si copiile.

11.Adeverinţele de căsătorie, de divorţ, certificat de deces, ordinul de repartiţie in  original si copiile (după caz).

12. Originalul şi copia diplomei de studii, copia livretului militar şi copia carnetului de muncă (stagiul se calculează pînă la 10.03.93). 

13. Pentru cămine suplimentar copia ordinului de repartiţie, certificat cu numărul de persoane care se folosesc de suprafeţele comune (baie, bucatarie, veceu).

14. Pentru casele cu un nivel de prezentat certificat de urbanism.

                După caz la cererea organului abilitat se prezintă şi alte materiale legate de privatizarea fondului de locuinţe.

Apelînd la Biroul Avocatului Denis Dobrioglo veți avea parte de o abordare individuală profesionistă, cu un rezultat garantat într-un termen restrîns la un preț rezonabil. Cu noi veți păstra timpul prețios, nervii, sănatatea și nu în ultimul rînd sursele financiare.