Desfacerea căsătoriei (DIVORŢ)

 

Căsătoria dintre soţi poate fi desfăcută de către Instanţa de Judecată sau OSC, ce a înregistrat căsătoria. Căsătoria poate fi considerată desfăcută din ziua intrării în vigoare a Hotărîrii Instanţei de Judecată sau din ziua înregistrării divorţului de căstre organele OSC.

Compania noastră oferă servicii privind desfacerea rapidă şi calitativă a căsătoriei. Avocat specializat în litigiile famiiliare Denis Dobrioglo în termen restrîns v-a întocmi cerere de desfacere a căsătoriei care va fi depusă la Instanţa de Judecată în ziua apelării Dvs.la seviciile noastre.

Probleme pe care le abordăm sunt:

  • Consultarea complexă în vederea divorţilui unde Dvs. primiţi răspunsuri referitor la stabilirea domiciliului copiilor, partajarea averii, mărimea pensiei de întreţinere stabilită după divorţ.

  • Întocmirea cererii de desfacere a căsătoriei pentru depunerea în organele OSC şi Instanţa de judecată.

  • Apărarea intereselor Dvs. în Instaţa de Judecată în vederea stabilirii locului permanent de trai cu DVS, şi împărţirea averii comune.

  • Acumularea şi întocmirea tuturor actelor necesare pentru Divorţ.

  • Participarea la toate precesele necesare în vederea desfacerii căsătoriei.

  • Dobîndirea hotărîrii Instanţei de Judecată privind desfacerea căsătoriei cu aportul avocatului fără participarea la şedinţele de judecată a soţului.

Avocatul de sine stătător poate soluţiona problemele clientului, cu asigurarea protecţiei maxime a intereselor şi drepturilor sale în instanţa de judecată şi organele de resor.

Noi ajutom clienţilor noştri să divorţeze fără să li se încalce drepturile sale, fără perderi de avere căpătată în timpul căsătoriei şi fără perderi de nervi.

Aveţi nevoie de informaţie suplimentară?

Telefonaţi la +37379399915 sau scrieţene la poşta electronică avocat.dobrioglo@gmail.com

Noi ne aflăm în Republica Moldova or. Chişinău str. Tighina 65 of. 202. www.e-avocat.md