Cetățenie Română

Cetățenia Romană are mai multe prioriități:

- nu este obligatoriu susținerea examenelor de cunoaștere a limbii Române, ceea ce permite redobîndirea cetățeniei Române chiar și persoanelor care nu o vorbesc fluent.

- nu este obligatoriu schimbarea locului permanent de trai sau perfectarea vizei de domiciliu;

- cetățenia română poate fi posedată comcomitent cu cetățenia Republicii Moldova;

- după redobîndirea cetățeniei România, puteți locui în continuare în țara de origine;

- nu este obligatoriu aflarea personei pe teritoriul României.

ACTE NECESARE pentru depunerea dosarului de redobândire a cetăţeniei:

 - Buletinul sau cartea de identitate în copie legalizată;

 - Paşaport + copie legalizată;

 - Cazier judiciar din România;

 - Cazier judiciar din Republica Moldova;

 - Acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, deces sau divorţ) în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români;( Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere ! )

 - Declaraţie personală, autentificată la notar sau Secţia Consulară din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;

 - Declaraţie personală autentificată la notar sau Secţia Consulară din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

 - Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la Secţia Consulara a Ambasadei României în Republica Moldova, Chişinău, prin care solicită rebobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în Republica Moldova; Această declaraţie notarială este supusă taxelor consulare (60 euro);

 - Acte de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul;

 - Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar, dacă este cazul;

 - In cazul minorilor de peste 14 ani este necesar consimţământul minorilor pentru redobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;

*Toate actele se depun într-un dosar de carton cu şină.

*Cererile se depun personal şi doar în cazuri temeinic justificate medical prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat);

Informația suplimentară pe orice întrebare în privința redobîndirii cetățeniei Române o puteți primi apelînd la serviciile Avocatului Denis Dobrioglo, oficiul căruea se află în or. Chișinău str. Tighina 65 of. 202.sau la tel. +3737999915, email. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și sait. http://e-avocat.md/