Asistenţă juridică prin abonament

Multstimati Domni,pentrua vă dezvolta continuu afacereaori orice relaţie de business este necesară cooperarea şi încheierea multiplelor acte şi contracte comerciale care ulterior nasc relaţii bilaterale cu diferiţi subiecţi de drept. Pentru minimalizarea riscurilor şi evitarea eventualelor pierderi, de multe ori e nevoie de consultarea sau avizul unui specialist în domeniu. Acest lucru se poate efectua prin oferirea consultaţiei juridice unice sau prin acordarea sistenţei juridice prin abonament. Deservire prin abonament este un complex de asistenţă juridică, îndreptată spre acordarea acestor servicii de zi cu zi întreprinderilor, indiferent de forma lor organizatorico-juridică. În acest sens, Avocatul Denis Dobrioglo are o experienţă vastă în relaţiile agenţilor economici cu organele statale, şi dispune de cunoştinţe profunde ca rezultat al activităţii profesionale mai mult de 5 ani în calitate de Jurist al Inspectoratului Fiscal de Stat al Municipiului Chişinău cu apărarea ulterioară a Licenţei de Avocat vă propune o gamă largă de servicii şi aume:

  1. 1.      Reprezentarea în toate instituţiile statale, inclusiv IFS mun.Chişinău, Camera de Licenţiere, Camera Înregistrării de Stat, Primărie, Pretură, CCCEC şi altele.
  2. 2.      Încasarea datoriilor debitoriale cu expediarea reclamaţiilor debitorului cu înaintarea ulterioară a acţiunii în instanţa de judecată.
  3. 3.      Reprezentarea în instanţele de Judecată de Circumscripţie, Curte ade Apel Chişinău, Curtea de Apel Economică, Curtea Supremă de Jursiţie.
  4. 4.       Analiza actelor, documentelor, Contractelor cu eliberarea concluziilor juridice.
  5. 5.      Întocmire, redactare si atestare de contracte comerciale, tranzactii comerciale,
  6. 6.      Mediere si conciliere litigii referitoare la incalcarea obligatiilor contractuale.
  7. 7.      Verificarea modalităţilor de reorganizare, intentarea procedurii de insolvabilitate cu lichidarea întreprinderii.
  8. 8.      Suspendarea activităţii economice a agentului economic pînă la 3 ani.
  9. 9.       Apărarea drepturilor patrimonilae şi nepatrimonilae, drepturilor de autor, protecţia invenţiilor şi a mărcilor comercilae.
  10. 10.  Acordarea asistenţei juridice în lucrul cu personalul, inclusiv soluţionarea problemelor de ordin juridic care apar între întreprindere şi angajaţii acesteia.

 

Cu toate acestea, nu fiecare agent economic îşi poate permite angajarea şi salarizarea unui specialist în domeniu. Ideea oportună este Abonamentul de Asistenţă Juridică ce va oferi accesul la o gamă largă de servicii cu minimum cheltuielilor financiare.

Cu alte cuvinte, prin încheierea contractului de asistenţă juridică prin abonament cu cabinetul avocatului Denis Dobrioglo, Ve-ţi beneficia de o apărare oportună şi profesională a intereselor dumneavoastră, primind o asistenţă juridică complexă în afacerea dumneavoastră.

 

Cu respect

  Avocatul               Denis  Dobrioglo