Asistenţă juridică Persoanelor Fizice

Zi de zi cetăţenii Republicii Moldova se confruntă cu o varietate mare de obstacole şi probleme de ordin juridic. Deseori ajung  în situaţia unde trecerea barierei apărute practic este imposibilă. În astfel de situaţie cea mai bună cale de a găsi soluţia potrivită este consultarea unui profesionist în domeniu. Biroul Avocatului “Denis Dobrioglo” oferă susţinere şi ajutor în depăşirea cu success a obstacolelor şi barierelor apărute. Sfatul unui specialist în domeniu este cel mai bun ajutor oferită persoanei căzută în impas. Astfel, serviciile noastre oferite persoanelor fizice în dependenţă de caz sunt următoarele:

 1. Acordarea consultaşiilor juridice la încheierea tranzacţiilor.
 2. Recuperarea datoriilor, înaintarea creanţelor debitoriale, medierea şi împăcarea părţilor.
 3. Moştenire şi partajarea bunurulor succesorale, stabilirea faptului acceptării succesiunii, prelungirea termenului acceptării succesorale, contestarea valabilităţii testamentului.
 4. Litigii privind încălcarea drpturilor de proprietate.
 5. Repararea prejudiciului material şi moral.
 6. Litigii familial şi anume (divorţ, partajarea averii, stabilirea pensiei de întreţinere a copilului, determinarea domiciliului copilului minor, elaborarea contractelor matrimonial şi altele).
 7. Tranzacţii imobiliare, litigii legate de locuinţe, recunoaşterea nulităţii contractelor.
 8. Protecţia dreptului consumătorului, înaintarea pretenţiolor şi a cererilor de chemare în judecată.
 9. Litigii de muncă, întocmirea şi analiza contractelor individuale de muncă, colective de muncă.
 10. Accidente rutiere, reprezentarea în organelle de asigurare, contestarea actelor emise, înaintarea pretenţiilor şi cererilor de chemare în judecată.
 11. Procedura contenciosului administrative, contestarea actelor administrative emise.
 12. Contestarea procedurii executorie, suspendarea titlului executoriu, recuperarea prejudiciilor cauzate.
 13. Asistenţă juridică pe cauzele penale, la etapa urmăririi penale, elaborarea stategiei de apărare, asistenţă juridică în instanţa de judecată, contestarea decizie de condamnare, apărarea intereselor părţii vătămate.
 14. Contestarea Proceselor-verbale contravenţionale, apărarea drepturilor contravenientului.

 

        Sarcina noastră fiind asigurarea într-un termen cît mai scurt cu servicii de înaltă calitate clienţii noştri. Serviciul noastre se prestează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

Datele de contact a biroului sunt Republica Moldova str. Tighina 65 of. 202, tel. +37379399915 sau vizitaţi saitul http://www.e-avocat.md e-meil: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.