Avocatul Denis Dobrioglo îşi desfăşoară activitatea în cadrul Cabinetului avocatului ”Denis Dobrioglo”, este membrul al       Uniunii Avocaţilor din R.Moldova şi activează în baza licenţei de avocat nr. 2191 eliberată de Ministerul Justiţiei RM.

Noţiunile-cheie în activitatea avocatului sunt: 

  - Perfectionarea continuă, сompetenţa, profesionalismul şi responsabilitatea în problemele propuse spre rezolvare, şi desigur сonfidentialitatea.

  - Misiunea C.A. ”Denis Dobrioglo” constă în prestarea serviciilor juridice ce corespund standardelor internaţionale, şi incontestabil soluţionarea cît mai rapidă a problemelor juridice de orice natură precum şi acordarea consultaţiilor juridice pentru a obţine cele mai bune rezultate.

  - Experienţa bogată acumulată anterior în diferite structuri ale statului este un tezaur de neînlocuit în portofoliul meu ca avocat iar aceste cunostinţe face posibilă acordarea unui spectru larg de servicii juridice din cele mai diverse domenii care include: dreptul fiscal, dreptul civildrept comercialdrepturile de autor si drepturile conexedreptul administrativdreptul procesual civil, şi altele.

  - Noi vă putem ajuta să soluţionaţi problemele juridice legate de afacerile Dvs. sau orice altă situaţie dificilă care necesită consultarea unui profesionist.

- Ne construim activitatea doar în baza situaţiei reale a Clientului, fiecare client este tratat individual pentru a evita, de la bun început, orice preconcepţii. 

Cu consideraţie,
Avocat Denis Dobrioglo